Adhibe rationem difficultatibus

(W trud­nościach od­wołuj się do rozumu, Seneka)

Broker jako pośrednik ubezpieczeniowy
Sławomir Koroluk
Sopot 1998

Prawo ochrony konsumentów
Andrzej Powałowski, Sławomir Koroluk
Warszawa 2002

Prawo ochrony konkurencji
Andrzej Powałowski, Sławomir Koroluk
Warszawa 2003

Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnej
Andrzej Powałowski, Sławomir Koroluk
Bydgoszcz 2007

Prawo ubezpieczeń gospodarczych
pod red. Zdzisława Brodeckiego, Sławomir Koroluk (współautor)
Warszawa 2011

Prawo ochrony konkurencji
pod red. Tadeusza Skocznego, Sławomir Koroluk (współautor) 
Warszawa 2014