Adhibe rationem difficultatibus

(W trud­nościach od­wołuj się do rozumu, Seneka)

dr Sławomir Koroluk
Kancelaria Adwokacka

ul. Świętojańska 98/4
81 - 388 Gdynia
Tel. 693230371
e-mail: sk.kancelaria@gmail.com