Adhibe rationem difficultatibus

(W trud­nościach od­wołuj się do rozumu, Seneka)